Persondatapolitik for medarbejdere i Lokalbus A/S

I Lokalbus A/S indsamler- og behandler vi dine persondata på betryggende vis og i overensstemmelse med gældende persondataforordning (GDPR) og anden relevant lovgivning. 

Herunder har vi beskrevet vores retningslinjer for indsamling og behandling af dine persondata.

 1. Dataansvarlig
 2. Definition af persondata og formål med behandlingen af persondata
 3. Videregivelse af oplysninger om persondata
 4. Sletning af persondata
 5. IT-sikkerhed
 6. Rettigheder som registreret og klagemuligheder

1. Dataansvarlig

Lokalbus A/S – Sandvadsvej 15B – 4600 Køge – CVR 33758006

Direktør John Vestergård, telefon 70 25 10 16 , e-mail: jv@vikingbus.dk

2. Definition af persondata og formål med behandlingen af persondata

Der skelnes mellem personer i flertal og dig som enkeltperson. Flere personer, f.eks. ved angivelse af virksomhedens antal chauffører, vil ikke være omfattet af persondata forordningen.

I forbindelse med din stillings ansøgning til virksomheden behandler vi følgende data du har opgivet til os:

 • Dit navn
 • Din adresse
 • Dit CPR nr.
 • Kontakt informationer (telefon og e-mail)
 • Kopi af kørekort, EU-kvalifikationsbevis, førerkort
 • Portræt foto
 • Kopi af CV, eksamensbeviser, referencer og certifikater
 • Straffeattest
 • Oplysning om fagforening
 • Helbredsmæssige oplysninger, hvis det har indflydelse på din ansættelse

Ved ansættelse i virksomheden indsamles ligeledes følgende informationer om dig.:

 • Løn og pensionsoplysninger
 • Oplysninger om videreuddannelse, kurser m.m.
 • Disciplinære informationer
 • Informationer om vagtplaner, ferie, sygefravær
 • Salg af billetter samt afregning af samme
 • Video overvågning af dig. Af sikkerhedsmæssige årsager er de fleste af vores busser videoovervåget. Dette er for at dokumentere eventuelle overfald og andre kriminelle handlinger så som hærværk m.m. Overvågningen virker desuden forebyggende, idet busserne ved opslag informerer om at disse er videoovervåget. Videoovervågningen kan også bruges til dokumentation af andre hændelser efter aftale med faglig repræsentant.
 • Andre registreringer. Mange af vores busser forsynet med et ADIBUS realtids modul, der muliggør overvågning af bussens afgange fra de forskellige stoppesteder, registrering af eventuelle forsinkelser samt kunne give en analyse af chaufførens kørsel. ADIBUS giver desuden mulighed for at kommunikere med kørselskontoret.
 • Registrering af skader

Formålet med ovennævnte oplysninger relaterer sig til at få indblik i dine kompetencer, når det gælder din ansøgning til en stilling i virksomheden og for virksomhedens daglige drift og dine og virksomhedens behov efter en ansættelse.

3. Videregivelse af oplysninger om persondata

Vi videregiver udelukkende dine personlige oplysninger, hvis denne er nødvendig og at der er lovhjemmel herfor. Dette kan være til:

 • Offentlige myndigheder; SKAT, kommune, regioner, trafikselskaber
 • Pensionsselskab
 • Arbejdsskadestyrelsen
 • Danmarks Statistik

4. Sletning af persondata

Med reference til databeskyttelsesforordningens artikel 5, stk. 1, litra e sletter vi dine oplysninger når der ikke længere er noget sagligt behov for fortsat opbevaring af oplysningerne. Her tager vi blandt andet hensyn til frister i lovgivningen, f.eks. forældelses- og bogføringsloven.

5. IT-sikkerhed

Lokalbus A/S sørger for at de data vi modtager fra dig, er beskyttet mod at falde i hænderne på uautoriseret personer. Dine persondata vil derfor være opbevaret på sikre servere. Vi sikrer os ligeledes at vores data behandlere har den nødvendige tekniske og organisatoriske forudsætning for at behandle dine personoplysninger. 

Lokalbus A/S sørger for at autorisere og uddanne medarbejdere, der til dagligt arbejder med persondata, i at overholde lovgivningen omkring databeskyttelse.

Medarbejder informationer, herunder data der relaterer sig til den daglige drift, vil for den enkelte medarbejder være muligt at tilgå på Lokalbus A/S interne hjemmeside. Denne hjemmeside ligger på en sikker server, og for at få adgang hertil kræves bruger ID og kodeord der er krypteret. 

6. Rettigheder som registreret og klagemuligheder

Du har med reference til databeskyttelsesforordningen en række rettigheder som registreret med personoplysninger ret til:

 • Du kan bede om at få indsigt i de oplysninger, som vi har registreret om dig.
 • Hvis vi behandler forkerte data om dig, kan du bede om at oplysningerne bliver rettet eller slettet.
 • At få reduceret behandlingen, af de oplysninger vi har fået om dig.
 • Hvis du har givet samtykke til behandling af en eller flere oplysninger om dig, kan du på ethvert tidspunkt trække dit samtykke tilbage efter gældende regler.

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos Lokalbus A/S, skal du henvende dig til den dataansvarlige som anført i punkt 1. Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, skal du rette skriftlig henvendelse samme sted.

Hvis du ønsker at klage over Lokalbus A/S behandling af dine personoplysninger, kan dette ske til datatilsynet. Datatilsynet Borgergade 28,5 1300 København K Tlf. 33193200 E-mail dt@datatilsynet.dk

 

LB-persondata – rev1. – april 2018

Certificering

Lokalbus A/S er miljø-certificeret efter ISO 14001 og arbejdsmiljø-certificeret efter OHSAS 18001.

Kontakt detaljer

Telefon: +45 70 25 10 16
Website: www.lokalbus.dk

Sandvadsvej 15B
4600 Køge
Danmark

Hjertestarter