Virksomhedens historie

2011

Lokalbus vinder to kontrakter i Movia 8, enhed 19 og enhed 21. Dette igangsættes i driftsmæssig henseende 11/12-2011 - 38 drifts busser og 4 reserve busser.

Enhederne bliver placeret Sandvadsvej i Køge og Baldershøj i Ishøj. Dog stationeres der 2 busser på en plads på Værkstedsvej i Præstø, fordi de serviceres i Køge.

Ingen af de nævnte pladser havde tidligere været benyttet som rutebil opstartssteder, så opbygning fra bunden af, på meget kort tid.

2012.

I løbet af året optimeres driften, hvorfor der flyttes busser fra Køge til Ishøj for at minimerer på tomkørsel i forbindelse med opstart og afslutning af vagter. Så drift anlæggene er ikke mere delt op i rene enheder i forhold til udbuddet.

Movia ønsker i starten af året en udvidelsen på en drifts bus, som skal være en 10 meter bus, som vi kun havde 3 af før udvidelsen.

Ved årets udgang har vi 39 drifts busser og 4 reserver. I kontrakt med Movia.

2013

I starten af 2013 bestiller Movia nok en drifts bus, denne gang en alm. 12 meter bus.

I løbet af året bestilles natbuskørsel, som primært kører op til weekend og helligdage i første omgang med to busser efterfølgende med 5 busser pr. nat. Køres udelukkende fra Køge anlægget. Driftsovervågning i Køge lukkes op hele driftsdøgnet.

Udvidelse af kørslen er nu 13 % mere end i tilbuds situationen målt i køreplantid

Sidst på året lader Lokalbus sig certificerer i henhold til ISO 14001 og OHSAS 18001. Den første certificering er primært et ønske fra kontraktgiveren Movia, men Lokalbus ønskede også at sikre arbejdsmiljøet, som jo typisk er OHSAS 18001. Certifikaterne modtaget i december 2013

Ved året udgang er der 40 drifts busser og 4 reserve busser i kontrakt med Movia.

2014

Først på året deltager Lokalbus sammen men en række entreprenører i en uddannelse, som interne auditører i forhold til OHSAS/ISO og får certifikat på dette.

Lokalbus giver i starten af 2014 tilbud på dublerings kørsel med 3 busser primært på egne ruter. Vinder med start 8. måned 2014.

Ved samme lejlighed bestiller Movia en ekstra bus mere til kørsel primært i Køge Kommune.

Dette afstedkommer en større bus rokade, som gør, at Lokalbus nu har følgende busser i drifts hos Movia. 41 drifts busser, 5 reserve busser samt 2 dublerings busser, sidst nævnte ligger i en kontrakt for sig selv.

August 2014

Lokalbus har udvidet drifts bus antallet med en i forbindelse med ekstra kørsel mellem Søparken og Ølby station på hverdage.

Den samlede bus antal er udvidet med 4 busser

Pr august måned overtager Lokalbus selv alt ekstra kørsel på egne linjer og linjer som anløber Køge Kommune.

Kørslen er vundet i forbindelse med Udbud E-4

Kørslen er foreløbig vundet for et år frem til august 2015

September 2014

Lokalbus har vundet endnu en kontrakt på ekstra kørsel på rute 101A om eftermiddagen.
Fortsættelse følger ....

Certificering

Lokalbus A/S er miljø-certificeret efter ISO 14001 og arbejdsmiljø-certificeret efter OHSAS 18001.

Kontakt detaljer

Telefon: +45 70 25 10 16
Email: jv@lokalbus.dk
Website: www.lokalbus.dk

Sandvadsvej 15B
4600 Køge
Danmark

Hjertestarter