Virksomhedens historie

2011

Lokalbus vinder to kontrakter i Movia 8, enhed 19 og enhed 21. Dette igangsættes i driftsmæssig henseende 11/12-2011 - 38 drifts busser og 4 reserve busser.

Enhederne bliver placeret Sandvadsvej i Køge og Baldershøj i Ishøj. Dog stationeres der 2 busser på en plads på Værkstedsvej i Præstø, fordi de serviceres i Køge.

Ingen af de nævnte pladser havde tidligere været benyttet som rutebil opstartssteder, så opbygning fra bunden af, på meget kort tid.

2012.

I løbet af året optimeres driften, hvorfor der flyttes busser fra Køge til Ishøj for at minimerer på tomkørsel i forbindelse med opstart og afslutning af vagter. Så drift anlæggene er ikke mere delt op i rene enheder i forhold til udbuddet.

Movia ønsker i starten af året en udvidelsen på en drifts bus, som skal være en 10 meter bus, som vi kun havde 3 af før udvidelsen.

Ved årets udgang har vi 39 drifts busser og 4 reserver. I kontrakt med Movia.

2013

I starten af 2013 bestiller Movia nok en drifts bus, denne gang en alm. 12 meter bus.

I løbet af året bestilles natbuskørsel, som primært kører op til weekend og helligdage i første omgang med to busser efterfølgende med 5 busser pr. nat. Køres udelukkende fra Køge anlægget. Driftsovervågning i Køge lukkes op hele driftsdøgnet.

Udvidelse af kørslen er nu 13 % mere end i tilbuds situationen målt i køreplantid

Sidst på året lader Lokalbus sig certificerer i henhold til ISO 14001 og OHSAS 18001. Den første certificering er primært et ønske fra kontraktgiveren Movia, men Lokalbus ønskede også at sikre arbejdsmiljøet, som jo typisk er OHSAS 18001. Certifikaterne modtaget i december 2013

Ved året udgang er der 40 drifts busser og 4 reserve busser i kontrakt med Movia.

2014

Først på året deltager Lokalbus sammen men en række entreprenører i en uddannelse, som interne auditører i forhold til OHSAS/ISO og får certifikat på dette.

Lokalbus giver i starten af 2014 tilbud på dublerings kørsel med 3 busser primært på egne ruter. Vinder med start 8. måned 2014.

Ved samme lejlighed bestiller Movia en ekstra bus mere til kørsel primært i Køge Kommune.

Dette afstedkommer en større bus rokade, som gør, at Lokalbus nu har følgende busser i drifts hos Movia. 41 drifts busser, 5 reserve busser samt 2 dublerings busser, sidst nævnte ligger i en kontrakt for sig selv.

August 2014

Lokalbus har udvidet drifts bus antallet med en i forbindelse med ekstra kørsel mellem Søparken og Ølby station på hverdage.

Den samlede bus antal er udvidet med 4 busser

Pr august måned overtager Lokalbus selv alt ekstra kørsel på egne linjer og linjer som anløber Køge Kommune.

Kørslen er vundet i forbindelse med Udbud E-4

Kørslen er foreløbig vundet for et år frem til august 2015

September 2014

Lokalbus har vundet endnu en kontrakt på ekstra kørsel på rute 101A om eftermiddagen.

2015

Pr. 1 januar 2015 overtog vi disponeringen af alt kørsel for DSB på S-tog samt kystbanen i Københavns området. Kontrakten er indgået af Papugabus vi disponerer den blot i København de næste år.

Der er til opgaven indkøbt ekstra 20 busser, som er købt primært fra Århus Sporveje. Busser med en alder på en 6-7 år.

Starten af året blev meget hektisk, da DSB var udsat for en del tyveri af kabler, som gjorde at der blev kørt rigtig meget Ad-Hoc kørsel.  Der var dage hvor vi var oppe og disponere op mod 100 busser i drift alene på denne opgave.

Sidst på året blev der givet en del tilbud til Movia omkring kørsel i vores område.

2016

Vi vandt et udbud i Movia med kørsel med 12 busser primært på Stevns og en del kørsel i Borup området. Det lykkes os at få samme type bus, dog med en større euronorm end de busser vi startede med. Euro 6 er den højeste miljønorm, som kan opnås i denne tid, og det er vores busser købt ind med.

Den nye busser bliver sat i drift pr. august måned 2016, og vi får et nyt mødested i Hårlev og i Borup.

Kørslen på Stevns blev overtaget fra en vognmand, som havde kørt denne kørsel i en del år. Men som ikke ønskede at byde igen, da der skulle bydes med nyt materiel.

Der var på Stevns tale om primært skolebus kørsel, som for ca. 80 % fulgte skoledage, Hvorimod det som er vundet i Borup området mere var fuldtids kørsel, altså uden skoleferier.  Der er fra start indblandet 4  8 meter busser hvoraf de 2 ret hurtigt bliver ændret til 12 meter busser på grund af kapacitets problemer.

På tog erstatningssiden var det et forholdsvis roligt år. Kun over sommeren var der lidt aktivitet.

2017

Også i 2017 blev der givet en del tilbud til Movia.  Det var primært først på året på ekstra kørsel og typisk på ruter omkring Ishøj og Køge.

Vi vandt ekstrakørsel til ca 10 busser som vi ansatte specialfolk til, som når der ikke var togkørsel, så kunne de kører ekstra kørsel.

Samme personer gav vi til opgave at udfører kvalitets kontrol på vores kørende materiel.

Sidst på året 2017 gav vi tilbud på kørsel fra Solrød op mod Roskilde med et antal busser, som først skulle starte op primo 2019.  Vi vandt 5 kontraktbusser i dette udbud.  Det er sjældent at vi har så lang tid til en opstart, hvilket skyldes at netop Roskilde kommune ønskede El-busser til deres bybusser i Roskilde.  Lokalbus bød ikke på El-busser i denne omgang.

Sidst på året barslede DSB med en større sporspærring mellem Valby og Frederikssund, men samtidigt ville man også spærre mellem Ryparken og Helsingør. Det forventedes at der skulle bruges omkring 300 ekstra busser over tre måneder.

2018

Første del af Året lå i planlægningens vold, for at løse opgaven fra DSB, som havde rigtig mange modeller oppe for at løse opgaven. Lokalbusses planlægningsafdeling, var 100% på denne opgave.

Vi var nødt til at hente leverandører fra både Fyn og Jylland for at løse opgaven.

I sommeren 2018, var aktiviteten mere end dobbelt så høj, målt i mandskab end året før på samme tid, vi var over 450 medarbejdere, da vi var flest.  Alene som driftskoordinatorer. (Personale som er ansat til at hjælpe passagererne ude på togstationerne) var der over 80 ansatte.

Opgaven var meget stor, og nok den største i den tid man har kørt med tog-busser.

På kontraktsiden med rutebusser var det et stille år, kun ganske få ændringer, indtil sidst på året hvor Movia ønskede at vi indgik et mageskifte hvor linje 224 skulle skiftes med 116, på grund af omlægninger. Dette sagde Lokalbus ja til med start 4. måned 2019

I midten af året 2018 nedlagde vi mødestedet i Borup, og flyttede mandskab og materiel til Køge.  Selv med tomkørsel ville det være bedre økonomisk for Lokalbus.

Certificering

Lokalbus A/S er miljø-certificeret efter ISO 14001 og arbejdsmiljø-certificeret efter OHSAS 18001.

Kontakt detaljer

Telefon: +45 70 25 10 16

Website: www.lokalbus.dk

Sandvadsvej 15B
4600 Køge
Danmark

Hjertestarter